Hui-hêng-oân (Hàn-jī: 飛行員; pe̍h-ōe: poe-hêng-oân) sī chi̍t khoán choan-bûn teh kà-sú hâng-khong-ki ê chit-gia̍p jîn-oân.

Bí-kok lio̍k-kun ê hui-hêng-oân