Hun-lân Tāi-kong-kok

Hun-lân Tāi-kong-kok sī 1809 nî chì 1917 nî kan Lō͘-se-a Tè-kok ē-té chi̍t-ê chū-chú ê pō͘-hūn, sī kin-sè Hun-lân ê sian-tāi-kok (eng. predecessor state).