Iá-kim (冶金) sī tùi kim-sio̍k hòa-ha̍k kap bu̍t-lí sèng-chit ê gián-kiù kiam si̍t-chò, sī kim-sio̍k châi-liāu ê kho-ha̍k kiam kang-têng ki-su̍t.