Iá-seng seng-bu̍t

(Tùi Iá-seng choán--lâi)

Iá-seng sī bô ke-lāi-hòa ê tōng-bu̍t kap si̍t-bu̍t, mā thang hâm chin-khún kap kî-tha tī bó͘ chi̍t-ê khoân-kéng lāi-bīn m̄-sī lâng kā chhōa ji̍p ê kok khoán oa̍h-mi̍h.