Iâ-lō͘-sat-léng (Hi-pek-lâi-gí: יְרוּשָׁלַיִם [Yerushaláyim]; A-lá-peh-gí: القُدس [al-Quds]) sī Í-sek-lia̍t ê siú-to͘ chham siāng-tōa ê siâⁿ-chhī. Iâ-lō͘-sat-léng tùi kong-gôan-chêng 4000 nî tio̍h í-keng ū le̍k-sú ê kì-lo̍k, sī hiān-sî sè-kài le̍k-sú siāng-kú ê siâⁿ-chhī chi-it.

Iâ-lō͘-sat-léng.

Iâ-lō͘-sat-léng sī Iû-thài-kàu ê sèng-tē, iā-sī I-su-lân-kàu ê tē-saⁿ sèng-tē. Tang Iâ-lō͘-sat-léng sī Iâ-lō͘-sat-léng ê chi̍t-ê pō͘-hūn, sī Í-sek-lia̍t chham Hui-lī-sū (Pa-le̍k-su-thán) i-kip A-lá-peh kok-ka chú-iàu hoat-seng chhiong-tu̍t ê só͘-chāi chi-it.


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Jerusalem