Iâu Ka-bûn
姚嘉文
CW Yao.jpg
Bîn-chìn-tóng tóng-chú-se̍k
Jīm sò͘ Tē 2 jīm tē-2-kài
Chiū-jīm 1987 nî 12 goe̍h 20 ji̍t
Sià-jīm 1988 nî 10 goe̍h 30 ji̍t
Chêng-jīm Kang Pêng-kian
Āu-jīm N̂g Sìn-kài

Iâu Ka-bûn (姚嘉文; 1938 nî 6 goe̍h 15 ji̍t - ), Tâi-oân Chiong-hoà-koān-lâng, Bîn-chìn-tóng tóng-chú-se̍k.

Chham-khó chu-liāuSiu-kái