N̂g Sìn-kài
黃信介
Bîn-chìn-tóng tóng-chú-se̍k
Jīm sò͘ Tē 3 kài
Chiū-jīm 1988 nî 10 goe̍h 30 ji̍t
Sià-jīm 1992 nî 1 goe̍h 20 ji̍t
Chêng-jīm Iâu Ka-bûn
Āu-jīm Khó͘ Sìn-liông

N̂g Sìn-kài (黃信介; 1928 nî 8 goe̍h 20 ji̍t – 1999 nî 11 goe̍h 30 ji̍t), Tâi-oân chèng-tī jîn-bu̍t, Tâi-pak Tōa-lōng-pōng chhut-sì. I bat chò koè Li̍p-hoat uì-oân, Kok-tāi tāi-piáu kap Bîn-chìn-tóng tóng-chú-se̍k.