Chit-ê kháu-chō͘ sī Toto Azéro (thó-lūn) chhau-chok ê bot.

Bot sī ē chū-tōng/poàⁿ-chū-tōng cháu ê nńg-thé, i ē-tàng pang-chān Wikipedia loē-iông ê siū-kái, pí chiú-kang khak sù-sī.


To stop me, leave me a message on my French talkpage.
(or, faster, click on this button)

ak:User:ZéroBot