I-thong Boán-cho̍k Chū-tī-koān

I-thong Boán-cho̍k Chū-tī-koān (伊通滿族自治縣) sī Tiong-kok Kiat-lîm-séng Sù-pêng-chhī ê chi̍t ê chū-tī-koān.