Intercity-Express (ICE) sī Tek-kok ê ko-sok thih-lō͘, hun gō͘-ê Deutsche Bahn lâi keng-êng. 1991 nî tùi Hannover kàu Würzburg ê ICE 1 khai-thong, hit-tong-sî ê sok-tō͘ ū 280 km/h.

ICE3-hē tiān-chhia.
Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: ICE