Ionia Kûn-tó Tōa-khu

Ionia Kûn-tó Tōa-khu (Hi-lia̍p-gí: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) sī Hi-lia̍p ê chi̍t ê tōa-khu; ū jîn-kháu 207,855 lâng, thó͘-tē bīn-chek 2,306.94 pêng-hong kong-lí.

Ionia Kûn-tó Tōa-khu
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
—  Tōa-khu  —

ê uī-tì
ê uī-tì
Kok-ka  Hi-lia̍p
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 2,306.94 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 207,855 lâng
Bāng-chām www.pin.gov.gr

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Ionia Kûn-tó Tōa-khu