Islam-chú-gī

Islam-chú-gī chit jī ū chē khoán ì-sù, ē-tàng chí kok khoán chú-tiuⁿ chiàu Islam goân-chek lâi ín-chhōa kong-chiòng kap chèng-tī seng-oa̍h ê siā-hōe kap chèng-tī ūn-tōng; mā ē-tàng chí goân-choân si̍t-hêng sharia lu̍t-hoat ê ūn-tōng.