Jîn-bîn Si̍p-jī-kun sī 1096 nî 4 goe̍h chì 1096 nî 10 goe̍h ê chiàn-sū. Chiàn-tiûⁿ tī leh İznik kap Anatolia téng só͘-chāi.

Jîn-bîn Si̍p-jī-kun
PeoplesCrusadeMassacre.jpg
Sî-kan1096 nî 4 goe̍h - 1096 nî 10 goe̍h
Tē-tiám
Icon vojn.svg Che sī chi̍t phiⁿ kap kun-sū siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.