Jī-jîn-khe (二仁溪) sī Tâi-oân lâm-pō͘ ê chi̍t tiâu khe, ē-iû ê pō͘-hūn sī Tâi-lâm-chhī kap Ko-hiông-chhī ê pian-kài. Hoat-goân tī Ko-hiông ê Lāi-mn̂g-khu, chú-liû tn̂g-tō͘ tāi-iok 63.2 kong-lí.

Jī-jîn-khe chhut-kháu.