Jī-jī-pat Hô-pêng Kì-liām Kong-hn̂g

Tâi-pak-chhī ê Kong-hn̂g

Jī-jī-pat Hô-pêng Kì-liām Kong-hn̂g (二二八和平紀念公園) sī chi̍t chō ūi-tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu ê kong-hn̂g, goân-miâ Tâi-pak Sin Kong-hn̂g (台北新公園).

Jī-jī-pat Hô-pêng Kì-liām Kong-hn̂g