Jī-oe̍h (字劃) sī ēng pit ia̍h-sī kî-thaⁿ su-siá kang-kū liân-sòa siá--chhut-lâi ê chi̍t tiâu sòaⁿ. Jī-oe̍h sī cho͘-sêng hàn-jī ê ki-pún tan-ūi, koh thang hun chòe ki-pún jī-oe̍h kap ho̍k-ha̍p jī-oe̍h 2 tōa lūi. Thoân-thóng-siōng, ki-pún jī-oe̍h ū oe̍h (劃, ), khiā (徛, ), phiat (撇, ), thoa (拖, ), tiám (點, ), thio (挑, ), khiau (曲, ) kap kau (鈎, ) 8 chióng, thâu 6 chióng ē-tàng to̍k-li̍p chhut-hiān, bóe 2 chióng bōe-tàng.

Éng (永) sī chi̍t ê pau-hâm chōe-chōe khoán jī-oe̍h ê hàn-jī, chham-khó: Éng-jī pat-hoat