James Oan (Eng-gí: James Bay; Hoat-gí: Baie James) sī chi̍t ê ūi-tī Canada Hudson Oan lâm-pêng ê hái-oan; sio̍k-î Pak-ke̍k-iûⁿ ê chi̍t pō͘-hūn.

James Oan