James Webb Thài-khong Tiàu-kiàⁿ

James Webb Thài-khong Tiàu-kiàⁿ (eng. James Webb Space Telescope) sī NASA tī chi̍t hāng thài-khong tiàu-kiàⁿ kè-ōe.

James Webb Space Telescope

Rendering of the fully deployed James Webb Space Telescope
Hō-miâ Next Generation Space Telescope (NGST; 1996–2002)
Jīm-bū lūi-hêng Astronomy
Chhau-chok-chiá STScI (NASA)[1] / ESA / CSA
COSPAR ID 2021-130A
SATCAT № 50463[2]
Bāng-chām Pang-bô͘:Oweb
webbtelescope.org
Jīm-bû keng-kòe sî-kan
 • 2nî ,3goe̍h ,14kang (elapsed)
 • 5 12 years (primary mission)[3]
 • 10 years (planned)
 • 20 years (expected life)[4]
Thài-khong-chûn sèng-chit
Chè-chō-chiá
Hoat-siā chit-liōng 6,500 kg (14,300 lb)[5]
Chhùn-chhioh 21.197 m × 14.162 m (69.54 ft × 46.46 ft),[6] sunshield
Tiān-le̍k 2 kW
Jīm-bū ê khai-sí
Hoat-siā ji̍t-chí 2021 nî 12 goe̍h 25 ji̍t ji̍t (2021-12-25), 12:20 UTC[5]
Hóe-chìⁿ Ariane 5 ECA (VA256)
Hoat-siā tē-tiám Centre Spatial Guyanais, ELA-3
Chhéng-hù-chiá Arianespace
Chìn-ji̍p si̍t-bū 12 July 2022
Kúi-tō chham-sò͘
Reference system Sun–Earth L2 orbit
Regime Halo orbit
Periapsis 250,000 km (160,000 mi)[7]
Apoapsis 832,000 km (517,000 mi)[7]
Period 6 months
Main telescope
Type Korsch telescope
Diameter 6.5 m (21 ft)
Focal length 131.4 m (431 ft)
Collecting area 25.4 m2 (273 sq ft)[8]
Wavelengths 0.6–28.3 μm (orange to mid-infrared)
Transponders
Band
Bandwidth Pang-bô͘:Ubli
Instruments
Elements

James Webb Space Telescope mission logo

Pún kè-ōe ê hoat-siā sî-kan chē kái iân-tî, chiàu 2013 nî chó-iū ê chu-liāu sī tēng 2019 nî 10 goe̍h chhut-hoat.[9]

Tsù-kái siu-kái

 1. 1.0 1.1 "NASA JWST "Who are the partners in the Webb project?"". NASA. goân-loē-iông tī 29 November 2011 hőng khó͘-pih. 18 November 2011 khòaⁿ--ê.    This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 2. Kelso, Thomas S. (25 December 2021). "JWST". Celestrak. goân-loē-iông tī 18 January 2022 hőng khó͘-pih. 26 December 2021 khòaⁿ--ê. 
 3. "FAQ Full General Public Webb Telescope/NASA". jwst.nasa.gov. goân-loē-iông tī 23 July 2019 hőng khó͘-pih. 13 January 2022 khòaⁿ--ê. 
 4. "NASA Says Webb's Excess Fuel Likely to Extend its Lifetime Expectations – James Webb Space Telescope". blogs.nasa.gov. 29 December 2021. goân-loē-iông tī 6 January 2022 hőng khó͘-pih. 30 December 2021 khòaⁿ--ê. 
 5. 5.0 5.1 "James Webb Space Telescope (JWST)". NASA Space Science Data Coordinated Archive. February 10, 2023 khòaⁿ--ê. 
 6. "Webb Key Facts". Goddard Space Flight Center, NASA. April 7, 2023 khòaⁿ--ê. 
 7. 7.0 7.1 "JWST Orbit". JWST User Documentation. Space Telescope Science Institute. goân-loē-iông tī 11 July 2022 hőng khó͘-pih. 25 December 2021 khòaⁿ--ê. 
 8. "JWST Telescope". James Webb Space Telescope User Documentation. Space Telescope Science Institute. 23 December 2019. goân-loē-iông tī 11 July 2022 hőng khó͘-pih. 11 June 2020 khòaⁿ--ê.    This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 9. "JWST Factsheet". ESA. 2017-07-18 khòaⁿ--ê. 

Chham-chiàu siu-kái

 • Joseph A. Angelo (2006). "James Webb Space Telescope". Encyclopedia of Space and Astronomy. Facts on File. ISBN 978-0-8160-5330-8.