Jebtsundamba Khutuktu (Bông-kó͘-gí: Жавзандамба хутагт, Chōng-gí: རྗེ་བཙུན་དམ་པ་ཧུ་ཐུག་ཐུ་) ia̍h kiò Bogdo Gegeen (Богд гэгээн), sī Bông-kó͘ Se-chōng Hu̍t-kàu Gelug-phài--ê 1--ê choán-sè thoân-sêng--ê tulku (hoa̍t-hu̍t).