Jethro TullEngland chhut-sin ê blues kap progressive rock ga̍k-thôan.

Jethro Tull
Jethro Tull live in Hamburg in 1973
Jethro Tull live in Hamburg in 1973
Poē-kéng chu-sìn
Chhut-tō͘Blackpool, Lancashire, England
Im-ga̍k Lūi-hêng
Oa̍h-hiáⁿ
  • 1967–2012
  • 2017–present
Chhiùⁿ-poâⁿ kong-si
Sêng-oân
Goân-lâi ê sêng-oân
List
Bāng-chām jethrotull.com

Chok-phín siu-kái