Jethro TullEngland chhut-sin ê blues kap progressive rock ga̍k-thôan.

Chok-phínSiu-kái