Ji̍t-ēng-hûi (日用硘) sī pêng-siông-sî êng-lâi chia̍h-pn̄g lim-chúi téng-téng ēng-tō͘ ê hûi. Châi-chit chú-iàu sī chû. Phín-chéng ū: chhan-kū, tê-kū, poe, phûn, koàn, pôaⁿ, ti̍h, óaⁿ, téng-téng.