Ji̍t-lo̍h (日落) sī ta̍k-kang Ji̍t-thâu in-ūi Tē-kiû chū-choán lâi siau-sit tī tē-pêng-sòaⁿ chi-hā ê hiān-siōng.

Ji̍t-lo̍h 1 hun-cheng chêng ê Ji̍t-thâu