Ji̍t-pún Thòaⁿ-sng Tu-sek Hōe-siā

Ji̍t-pún Thòaⁿ-sng Tu-sek Hōe-siā (臺灣炭酸株式會社) sī Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi ê chi̍t keng hōe-siā, pún-siā tī Ko-hiông-chhī Lêng-ngá-liâu, 1933 nî 7 goe̍h siat-li̍p, chú-iàu keng-êng e̍k-hòa thòaⁿ-sng, thòaⁿ-sng-chúi, sng-hòa chio̍h-hoe ê chè-chō kiam hoàn-bē, pûi-liāu ê bé-bē, chè-chō kap hoàn-bē.

Chham-chiàuSiu-kái

  • 昭和十八年 臺灣會社年鑑. 臺灣經濟研究會. 1942. p. 46.