Hoàn-bē[1] (hoàn-bōe; ji̍t. 販売) sī kā siong-phín hō͘ lâng-kheh, he̍k-chiá kóng só͘-iú-khoân î-choán ê hêng-ûi.

Chham-chiàuSiu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "販賣". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí). 

Siong-koanSiu-kái