Ji̍t-sèng Seng-oa̍h Kho-ki

Ji̍t-sèng Seng-oa̍h Kho-ki (日勝生活科技), kán-chheng Ji̍t-sèng-seng (日勝生), sī chi̍t keng Tâi-oân ê kiàn-siat kong-si.

Bí-hô-chhī