John Dann MacDonald (1916 nî 7 goe̍h 24 ji̍t – 1986 nî 12 goe̍h 28 ji̍t) tiāⁿ siá chò John D. MacDonald, sī Bí-kok hoān-choē gî-ngái siáu-soat (crime and suspense novel) ê chok-ka, kò͘-sū poē-kéng toā-hūn tī Florida, khó-pí kóng Travis McGee hē-lia̍t. 1972 nî Bí-kok Sîn-pì Chok-ka (Mystery Writers of America) kā MacDonald lia̍t chò tāi-su (grand master); 1980 nî MacDonald the̍h tio̍h Bí-kok Chu Chióng. 1957 nî ê chok-phín To-pó͘-chhiú (The Executioners) bat tī 1962 nî, 1991 nî phah chò tiān-iáⁿ Khióng-pò͘ Kak (Cape Fear).

Wi fi