John H. Watson

John H. Watson, tiāⁿ kiò Dr. Watson ("Watson i-seng"), sī Arthur Conan Doyle ê Sherlock Holmes kò͘-sū jîn-bu̍t. Watson sī Holmes ê pêng-iú kiam chō͘-chhiú. Tī tōa-hūn kò͘-sū tiong Watson sī kóng-kó͘-chiá.