Joy Division sī 1-ê Eng-lân ga̍k-thoân, 1976 nî sêng-li̍p, pat hō chò Warsaw, khai-sí ê sêng goân ū Ian Curtis, Bernard Sumner, Peter Hook kap Stephen Morris. In-ê im-ga̍k hong-keh chú-iàu sī tùi "punk rock" hoat-tián kàu "post-punk".

Chok-phínSiu-kái

AlbumSiu-kái

EPSiu-kái