Jura (JU) sī Sūi-sū ê chi̍t-ê Chiu (Kanton), siú-húDelémont, koaⁿ-hong gí-giânHoat-gí, jîn-kháu ū 69,292, thó͘-tē bīn-chek 838 km², 1979 nî ka-ji̍p liân-pang.

Jura Chiu ê ūi-tì.