Kàu-hông Marcus

Kàu-hông Marcus (La-teng-bûn: Marcus, ?  – 336 nî 10 goe̍h 7 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu tē-34 tāi ê kàu-hông.

Kàu-hông Marcus ê ōe-siōng.
Kàu-hông Marcus
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Silvester 1-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Iulius 1-sè