Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ m̄-sī teh kóng Kí-bī.

Liāu Hok-pin(Hàn-jī: 廖福彬, 1958 nî 11 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì ), pit-miâ Kí-bí(幾米), hō-miâ lâi-chū Eng-bûn miâ Jimmy, sī Tâi-ôan chhut-miâ ōe-pún ōe-ka.