Kóe-chí-chiùⁿ/ké-chí-chiùⁿ (果子醬) sī tn̂g sî-kan pó-chûn kóe-chí ê hong-sek, kā kóe-chí-bah chham pe̍h-thn̂g kap phang-bi̍t, ēng ko-un chè-chō chhut-lâi ê chiùⁿ-liāu.

Kóe-chí-chiùⁿ