Khoê-chheng-khu (Hàn-jī: 葵青區; Eng-gí: Kwai Tsing) sī Hiong-káng 18-ê hun-khu lāi-bīn kî-tiong chi̍t-ê, sio̍k Sin-kài. 2006 nî ê jîn-khaú ū 52.3 bān.

Khoê-chheng-khu ê ūi-tì.