Kûn-tó (群島), he̍k-chiá lia̍t-tó (列島), sī chi̍t tīn sio-óa ê tó-sū, in it-poaⁿ ū kiōng-tông ê tē-chit pōe-kéng. Kûn-tó thong-siông chhut-hiān tī khai-hòng ê hái-he̍k, khah chió chhut-hiān tī tōa phìⁿ ê lio̍k-tē. Kûn-tó tiāⁿ-tiāⁿ sī hóe-soaⁿ, iân hái-niá ia̍h jia̍t-tiám hêng-sêng.

Hawaii kûn-tó.