Kûn-tó Hái

Kûn-tó Hái (Hun-lân-gí: Saaristomeri; Sūi-tián-gí: Skärgårdshavet) sī Baltic Hái ê chi̍t pō͘-hūn; giap tī-leh Bothnia Hái-kiap hām Finland Hái-kiap ê tiong-ng.

Archipelago Hái ê ūi-tì