Kīn-sī sī chi̍t khoán kng-sòaⁿ tī ba̍k-chiu lāi-bīn retina thâu-chêng chiō sán-seng chiau-tiám ê chèng-thâu. Che hiān-siōng ē chō-sêng bu̍t-thé ê iáⁿ pí phó͘-thong cheng-hêng ke khah bū--khì.