Kū-lī, ia̍h sī kóng lō͘-thêng, tiō sī thong-sio̍k kóng ê hn̄g/kīn, sī siang-pêng mi̍h-kiāⁿ he̍k-chiá sī sò͘-ha̍k-siōng tiám chi kan sio lī-khui ê tn̂g-tō͘.