Ka-lak, a̍h-sī ka-lak-á[1] (Han. 加轆仔), sī lián-á tàu chhia-sim phòe-ha̍p soh-á ia̍h lám-soh lâi chi-chhî ūn-tōng kap khòng-chè hong-hiòng ê ki-koan. Thong-siông ē khí tī chéⁿ téng-thâu lâi hō͘ khat chúi khah lī-piān.

  1. 加轆仔-教育部臺灣閩南語常用詞辭典, ROC