Ka-pú-sé-luh (ji̍t. カプセル; tek. Kapsel) sī chi̍t lūi pau io̍h-bu̍t ê che-hêng (eng. dosage form). Ēng chit khoán pau-chong, thang chò kháu-ho̍k-che ia̍h sng-che (suppository).