Kaesŏng Kang-gia̍p Tē-khu

Kaesŏng Kang-gia̍p Tē-khu (Tiâu-sián-gí: 개성공업지구/開城工業地區) sī Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê 1 ê tē-khu.

Kaesŏng Kang-gia̍p Tē-khu