Kagosima-chhī (鹿児島市; Kagosima-si) sī Ji̍t-pún Kagosima Koān ê koān-thiaⁿ só͘-chāi-tē kap siāng toā ê siâⁿ-chhī.

Kagosima-chhī ê ūi-tì