Kang Tóng (Hô-lân)

Kang Tóng (Hô-lân-bûn: Partij van de Arbeid), kán-chheng PvdA, sī Hô-lân chi̍t ê Tiong-kan phian chó ê chèng-tóng. I sī Siā-hōe Tóng Kok-chè ê sêng-gôan.

Kang Tóng ê phiau-chì.