Kapampangan-gí

Kapampangan-gí sī chi̍t-chióng tī Hui-lu̍t-pin Luzon-tó tiong-pō͘ sú-iōng ê gí-giân, sio̍k-î "Pak Hui-lu̍t-pin gí-giân". Chit-chióng gí-giân ê bó-gí sú-iōng-chiá tī Pampanga kah Tarlac. Ū pō͘-hūn gí-giân jîn-kháu tī Bataan ki̍p Bulacan. Kapampangan-gí sī Hui-lu̍t-pin ê peh-tōa bîn-cho̍k gí-giân chi-it.

Kapampangan-speaking regions.png

Sû-kùSiu-kái

Sò͘-jīSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

Wikipedia ū Kapampangan-gí ê pán-pún.