Kau-thong sū-kò͘ (交通事故), he̍k-chiá chhia-hō (車禍), sī tī tō-lō͘ kau-thong tiong, khan-sia̍p tio̍h kau-thong kang-khū ê chi̍t chióng ì-goā sū-kiāⁿ.

Nn̄g tâi chhia bīn-tùi-bīn sio-lòng