Khai-goân nńg-thé

Khai-goân nńg-thé (開源軟體) sī chi̍t lūi ē-tàng sûi-chāi chhú-iōng goân-sí-bé ê tiān-náu nńg-thé. Chit khoán nńg-thé ê pán-khoân chhî-iú-jîn tī nńg-thé hia̍p-tēng ê kui-tēng hā, pó-liû tio̍h pō͘-hūn khoân-lī, mā ún-chún iōng-hō͘ ha̍k-si̍p, siu-kái kap í jīm-hô bo̍k-tek hiòng jīm-hô lâng hun-hoat hit ê nńg-thé.