Khalifah-kok (A-la-pek-gí: خِلافة‎‎ khilāfa) sī siū Islam tiúⁿ-koaⁿ khalifah koán niá ê chèng-khoân. Khalifah sī chí sian-ti Muhammad ê chong-kàu kè-sêng-chiá. Rashidun Khalifah-kok (Rashidun ū chiàⁿ-thóng, chiàⁿ-tō ê ì-sù) sī Muhammad ti̍t-chiap ê kè-sio̍k, in keng-kòe shura hōe-gī lâi soán chhut khalifah. Rashidun sî-kî kiat-sok liáu-āu, chē phài ông-ka lóng chú-tiuⁿ ka-tī sī khalifah-kok.