Khu-lá-chih

Khu-lá-chih[1] (Eng-gí: clutch) sī chi̍t khoán kî-hâi pō͘-kiāⁿ, hū-chek khòng-chè tōng-le̍k ê choán-sàng.

Chham-chiàuSiu-kái

  1. 王順隆 (2005). 台語中日語外來語之聲調與日語音節結構的對應關係. 2005語文教育國際學術研討會. 南台科技大學.