Ki-hâi Sî-tāi sī tùi 19 sè-kí siāng bóe kàu 20 sè-kí chèng-pòaⁿ tōaⁿ ê chi̍t khoán kóng-hoat. Pau-koat Tē-jī-chhù Kang-gia̍p Kek-bēng kap nn̄g kái ê sè-kài tāi-chiàn.