Kim-cheng-chióng

Kim-cheng-chióng (Hàn-jī: 金鐘獎, Eng-gí: Golden Bell Awards, GBA) sī Tâi-oân Thoân-pò͘ mûi-thé ê koaⁿ-hong êng-ū chióng-sióng, kap Kim-bé-chióng, Kim-khek-chióng sī saⁿ ê chú-ià gû-lo̍k chióng-hāng.