Kim-san-chng

(Tùi Kim-soaⁿ-chng choán--lâi)

Kim-san-chng (金山庄) sī tī 1920 nî kàu 1945 nî tiong-kan chûn-chāi ê Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi hêng-chèng-khu, lē-sio̍k tī Tâi-pak-chiu Ke-lâng-kūn; sī kin-á-ji̍t ê Sin-pak-chhī Kim-san-khu.